Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

FOTO-PEIN 2012

do 31 sierpnia 2012

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach www.dkchwalowice.pl zaprasza wszystkich tworzących fotografię do udziału w szóstej edycji Międzynarodowego Konkursu Fotografii Przemysłowej i Industrialnej FOTO-PEIN www.fotopein.art.pl.

Celem konkursu jest wykształcenie pozytywnego postrzegania i odbioru architektury i infrastruktury przemysłowej, a także tworzenie archiwum tzw. znikających punktów, czyli obiektów i urządzeń, które za niedługo przestaną fizycznie istnieć, a miały tak istotny wpływ na życie i rozwój danego miejsca, regionu, społeczności.

Organizatorzy konkursu postawili sobie za zadanie kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony zapomnianych i opuszczonych obiektów przemysłowych i industrialnych, jako ważnej spuścizny kulturowej naszych przodków. Prezentacja fotografii ukazujących piękno architektury i infrastruktury przemysłowej, ma taką rolę spełnić i przyczynić się do zwrócenia uwagi na proces ich niszczenia i bezpowrotnego odchodzenia w niepamięć, a tym samym zubażania naszej kultury materialnej.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 

  1. architektura - budowle przemysłowe oraz inne obiekty przemysłowe
  2. industrii - maszyny, urządzenia, infrastruktura przemysłowa (linie kolejowe, torowiska, tunele, wiadukty itp.)
  3. future - obiekty przemysłowe powstałe po 1990 roku.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 prace w każdej z kategorii, w każdej z nich będzie przyznana jedna nagroda główna oraz wyróżnienia. Pula nagród to 3 tys. zł.

Prace na konkurs należy przesyłać do 31 sierpnia 2012 r. na adres:

Dom Kultury Chwałowice
44-206 Rybnik, ul.1 Maja 91B
z dopiskiem: Konkurs FOTO-PEIN

Otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród laureatom, prezentacja katalogu odbędzie się w dniu 6 października 2012 r. w Domu Kultury Chwałowice.

Organizatorami tegorocznej edycji Konkursu są: 

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicac www.dkchwalowice.pl, Międzynarodowe Centrum Dokumentacji Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki w Zabrzu www.ihtourism.pl i Grupa Fotograficzna Indygo www.grupa-indygo.pl, sponsorem:  GOODRAM www.goodram.com .

Szczegółowe informacje, regulamin, karta zgłoszenia znajdują się na stronie konkursu: www.fotopein.art.pl.

Gorąco polecam,

Krzysztof Łapka
www.dkchwalowice.pl
tel. 513064196