Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

GTF w mediach (2010)

Miesięcznik FOTO, nr 12/2010

Prezentacja Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego

Na stronach 51-54 grudniowego wydania miesięcznika Foto znajduje się prezentacja GTF.

Krótki opis Towarzystwa przygotował Adam Fleks.

Redakcja przywołała biogramy następujących osób: Beata Biernat, Adam Dereszkiewicz, Adam Fleks, Jacek Gulczewski, Andrzej Mikliński i Eugeniusz Trojanowski

Artykuł oprawiono zdjęciami (kolejno) Adama Fleksa, Eugeniusza Trojanowskiego, Jacka Gulczewskiego, Beaty Biernat, Marka Czarnieja i Andrzeja Miklińskiego.