Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

V Fotoigrzyska

sukcesywnie od X/2011 do V/2012

Polecamy konkurs fotograficzny "Foto Igrzyska - Międzynarodowe Igrzyska Fotograficzne". Konkurs podzielony został na etapy tematyczne, a ostateczny termin zgłaszania prac upływa 20 maja 2012 roku

logo_fi.jpg

Celem konkursu jest wszechstronna prezentacja fotografii i stymulacja osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych w szerokim zakresie tematyki. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców. Prace konkursowe można zgłaszać w następujących terminach i tematach:

Nagrody w konkursie:

 • TABLET
 • satelitarna nawigacja samochodowa GPS
 • cyfrowa ramka LCD
 • 10 odtwarzaczy MP4
 • 10 odtwarzaczy MP3
 • 10 pamięci przenośnych PenDrive
 • 33 pamiątkowe medale

Terminy zgłaszania prac w poszczególnych tematach są następujące:

 • Podróże - do 2011-11-06
 • Polska - do 2011-12-04
 • Czarno-Białe - do 2012-01-01
 • Ludzie - do 2012-01-29
 • Architektura - do 2012-02-26
 • Makro - do 2012-03-18
 • Kolory - do 2012-04-15
 • Pejzaż - do 2012-05-13
 • Różności - do 2012-05-16
 • Natura - do 2012-05-20

Wyniki konkursu w poszczególnych grupach tematycznych będą publikowane w nieprzekraczalnych terminach:

 • Podróże - do 2011-12-11
 • Polska - do 2012-01-08
 • Czarno-Białe - do 2012-02-05
 • Ludzie - do 2012-03-04
 • Architektura - do 2012-03-25
 • Makro - do 2012-04-22
 • Kolory - do 2012-05-24
 • Pejzaż - do 2012-05-29
 • Różności - do 2012-05-30
 • Natura - do 2012-05-31

Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się wyłącznie  drogą elektroniczną, za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fotoigrzyska.pl w zakładce "Zgłoś pracę". Fotografie konkursowe należy zapisać w pliku JPG o wielkości do 350 Kb oraz maksymalnym rozmiarze w każdej z osi 1000 punktów. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę zdjęć na dowolną ilość tematów.

Oceny zdjęć dokonają niezależnie akredytowani jurorzy. Po zakończeniu wszystkich podstawowych edycji tematycznych z pośród biorących udział w konkursie fotografów wybrany zostanie MISTRZ FOTOGRAFII. Tytuł ten zdobędzie fotograf, który w podstawowych edycjach tematycznych zgromadzi za swoje fotografie największą liczbę punktów, przy czym z każdej edycji tematycznej brana będzie pod uwagę tylko jedna fotografia autora - ta, która w danej edycji zdobyła najwięcej punktów. Publikacja wyników końcowych z uwzględnieniem wszystkich tematycznych wyników składowych nastąpi do 1 czerwca 2012 roku.

Pozdrawiamy
Redakcja FotoIgrzysk

Więcej informacji oraz regulamin dostępne na stronie fotoigrzyska.pl