Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu

do 20 września 2012

Okręg Świętokrzyski Związku Polskich Artystów Fotografików - po piętnastu latach przerwy - ponownie organizuje Biennale Krajobrazu - tym razem w edycji międzynarodowej.

Patronat artystyczny nad Biennale sprawuje Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Fotografików.

Ziemia po Kielecku i Okręg Świętokrzyski ZPAF zapraszają fotografujących z całego świata - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów – do wzięcia udziału w wielkim konkursie fotograficznym

XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu >S-ave the e-art-h<
Pod patronatem Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików

Celem Biennale - będącego częścią projektu twórczego integrującego środowisko fotografów krajobrazu poprzez wspólną realizację założeń programowych, wymianę artystycznych myśli i intelektualne badania stanu i możliwości współczesnej fotografii - jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych, wykonanych w dowolnej technice fotograficznej – będących jednocześnie najciekawszymi wypowiedziami artystycznymi dotyczącymi przemian i kondycji estetycznej współczesnego krajobrazu. Organizatorzy oczekują dzieł będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i wyborów.

Wśród laureatów dotychczasowych, polskich edycji Biennale znaleźli się twórcy cieszący się dziś wielką renomą i uznaniem, m.in: Wiktor Wołkow, Stanisław Woś, Mieczysław Wieliczko, Andrzej Baturo, Waldemar Jama, Wojciech Beszterda, Janusz Nowacki, Michał Cała, Jan Berdak,  Andrzej Borys, Aleksander Salij, Antoni Myśliwiec.

W tym roku, po 15 latach przerwy, wznawiamy przegląd najwybitniejszych fotografii krajobrazu – tym razem w edycji międzynarodowej. Jak zmieniło się przez ten czas fotograficzne widzenie świata, jak zmienił się przede wszystkim sam krajobraz i metody jego fotografowania? Czy ważniejsze są dla Was piękne widoki czy dokumentacja dewastacyjnej działalności człowieka? Jaka postawa twórcza właściwa jest dla współczesności? Pokażcie nam swoje najlepsze ujęcia plenerowe, jeśli jeszcze ich nie macie – ruszajcie w teren. Stwórzcie dla potomnych obraz dzisiejszej planety. S-ave the e-art-h!

Nagrody

Grand Prix – 10.000 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda I stopnia – 3000 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda II stopnia – 2500 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda III stopnia – 2000 PLN (lub równowartość w EURO)

Nagroda Specjalna ZPAF – rok nauki w Warszawskim Studium Fotografii ZPAF,
na dowolnie wybranym roku (wartość nagrody 4.500 PLN)

Ponadto nagrody dodatkowe o puli nie mniejszej niż suma nagród głównych.

Terminy

Nadsyłanie prac do 20.09.2012 r.
Obrady jury, kwalifikacja uczetników do wystawy: 1-7.10.2012 r.
Powiadomienie o werdykcie jury do 10.10.2012 r.
Wernisaż wystawy i wręczenie nagród: 20.10.2012 r.

Opłaty

Uczestnicy XV Międzynarodowego Biennale Krajobrazu >S-ave the e-art-h< zobowiązani są do wniesienia opłaty za udział w konkursie w wysokości 80 PLN/20EURO. Zgłoszenia bez opłaty konkursowej będą dyskwalifikowane.

Zgłoszenia

W Biennale mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych. Prosimy nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych.

Bieżące informacje o Biennale i programie Ziemia po kielecku:

strony internetowe:

media społecznościowe: 

Pliki do pobrania

Regulamin
doc 126.5K · 12.07.12
Karta zgłoszenia
doc 81.5K · 12.07.12
Informacja prasowa
doc 27K · 12.07.12