Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

Walne Zebranie GTF

22 listopada 2012

Zarząd zrelacjonował swoją pracę i osiągnięcia za ostatnie dwa lata. Wybrano nowego Prezesa, zarząd, komisję i sąd koleżeński. Obecnych było 25 członków zwyczajnych i 2 honorowych.

Prezesem na kolejną kadencję został Adam Fleks

Członkowie zarządu

  1. Beata Biernat
  2. Adam Dereszkiewicz
  3. Wojciech Jung
  4. Sławomir Ostaszewski

Komisja Rewizyjna

  1. Iwona Delegiewicz
  2. Janusz Piechota
  3. Tomasz Nowaczewski

Sąd Koleżeński

  1. Sławomir Fiebig
  2. Zbigniew Zagórski
  3. Henryk Zieliński

Zgłoszony został także wniosek o wznowieniu ogólnopolskiego konkursu fotograficznego GTF, którego szczegóły zostaną doprecyzowane i podane do wiadomości wszystkich w najbliższych miesiącach.

Foto relacja Ani Jakubowskiej

walne-zebranie-gtf-2012_fot-anna-jakubowska-001.jpg
walne-zebranie-gtf-2012_fot-anna-jakubowska-002.jpg
walne-zebranie-gtf-2012_fot-anna-jakubowska-003.jpg
walne-zebranie-gtf-2012_fot-anna-jakubowska-004.jpg

walne-zebranie-gtf-2012_fot-anna-jakubowska-005.jpg
walne-zebranie-gtf-2012_fot-anna-jakubowska-006.jpg
walne-zebranie-gtf-2012_fot-anna-jakubowska.jpg

25 listopada 2010

Walne Zebranie GTF

Zarząd zrelacjonował swoją pracę i osiągnięcia za ostatnie dwa lata. Wybrano nowego Prezesa, zarząd, komisję i sąd koleżeński. Zgłoszono też dużo często bardzo interesujących wniosków. »