Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

Redakcja serwisu www

Witryna GTF powstała z potrzeby czasów. Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie organizacji skupiającej kilkadziesiąt osób bez własnych stron www.

Cele redakcji witryny GTF.org.pl to:

 • rzetelne informowanie o GTF (o działaniach, osiągnięciach i zamierzeniach),
 • propagowanie GTF, fotografii i sponsorów towarzystwa w Internecie,
 • komunikacja z mediami,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku GTF.

Zapraszamy wszystkich członków GTF do współtworzenia naszej witryny internetowej.

Redakcja witryny GTF

Opieka nad serwisem internetowym GTF:

 • od X/2010
  Adam Dereszkiewicz - zamiana oryginalnej wersji plikowej serwisu na system CMS, dostosowanie oryginalnego projektu graficznego dla nowej witryny, edycja treści, administracja serwisem, redagowanie tekstów
   
 • 2007-2010
  Aleksandra Cuzek - aktualizacja oraz rozbudowa witryny, redagowanie tekstów, przygotowywanie elektronicznych wersji publikacji
   
 • 2001-2007
  Jarosław Kozłowski
  - oryginalny projekt graficzny, wykonanie, promocja i utrzymanie witryny, redagowanie tekstów, przygotowywanie informacji prasowych, kontakty z mediami
  Monika Walczak-Kozłowska - współpraca przy projektowaniu i wykonywaniu witryny, współredagowanie tekstów, przygotowywanie elektronicznych wersji publikacji 
  Bogna K. Danilczuk - redagowanie i współredagowanie tekstów, fotografie
  Radosław Knap - redagowanie i współredagowanie tekstów
  Piotr Łubiński - redagowanie katalogu linków stron internetowych

e-mailowy biuletyn GTF

O nasze doinformowanie, rozsyłając biuletyn e-mail i wszystkie ważne wiadomości dbają:

 • Monika Walczak-Kozłowska (2001-2007)
 • Aleksandra Cuzek (od 2007)

Autorzy treści

Do stworzenia witryny GTF redakcja wykorzystała dzieła nast. osób:

Zdjęcia:
 • Stanisław Składanowski
 • Eugeniusz Trojanowski
 • Adam Fleks
 • Eugeniusz Nurzyński
 • Sławomir Fiebig
 • Piotr Zabłocki
 • Piotr Januszewski
 • Kazimierz Lelewicz
 • Leszek Pękala
 • Paweł Borkowski
 • Bogusław Wawrzanik
 • Marian Simczenkowski
 • Mirosław Kubacki
 • Marek Gracz
 • Mirosław Węsiora
 • Adam Matuszewski
 •  
Publikacje:
 • Eugeniusz Nurzyński
 • Maria Stpiczyńska
 • Adam Matuszewski
 • Paweł Pierściński
 • Zbigniew Dłubak
 • Sławomir Fiebig
 • Jan Gackowski
 • Adam Fleks
 • Mirosław Węsiora
 • Bogna K. Danilczuk
 •  

Jeśli ktoś został pominięty - prosimy o informację