Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

Konkurs miesiąca

11.08.2014

Tematy konkursowe 2014/15

Tematy konkursów miesiąca w sezonie 2014/15 podporządkowane są tematom ciekawych konkursów ogólnopolskich. Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej nam będzie pamiętać o terminach oraz wybrać ze swoich prac takie, które warto będzie na konkursy wysyłać. »

Regulamin konkursu miesiąca

2011-01-13_fot-beata-biernat3.jpg
 1. Tematyka poszczególnych konkursów miesiąca jest ustalana zawsze na ostatnim spotkaniu sezonu, najpóźniej tuż przed rozpoczęciem nowego i anonsowana na stronie GTF.
 2. Biorący udział w konkursie ma prawo dostarczyć do trzech prac. Cykl traktowany będzie jak jedna praca.
 3. Jury, po ocenie, wybiera po jednej pracy z zestawów autorów do drugiego etapu oceny.
 4. W drugim etapie jury ocenia wybrane zdjęcia, dokonując wyboru pięciu prac i ustalając ich kolejność.
 5. Zdjęcia wybrane i zakwalifikowane do tej piątki pozostają w archiwum GTF w celu ich ekspozycji na Wystawie Dorocznej.
 6. Nie ma możliwości dostarczania zdjęć biorących udział w ubiegłorocznych Konkursach Miesiąca. Mogą one wzbogacić zbiór Wystawy Dorocznej, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 7. Ze względu na przeznaczenie zdjęć (pkt.5) - w Konkursie Miesiąca nie mogą brać udziału zdjęcia, które w minionym okresie brały udział w Wystawach GTF a także zdjęcia sprzed wielu lat. Celem konkursu jest ocena zdjęć, które są dorobkiem członków z ostatniego okresu.

Tak jak w poprzednich sezonach obowiązują zasady:

 • wpisowe na poczet nagród końcowych - 5zł od zgłoszenia (zdjęcia, zdjęć lub zestawu)
 • zalecany jest wystawowy rozmiar prac konkursowych czyli 30x40/45cm, minimum 21x30cm
 • decyzja Jury jest ostateczna
 • prace nagrodzone przechodzą do archiwum GTF
 • punktacja: 1 miejsce - 16 pkt, 2 miejsce - 12pkt, 3 miejsce - 9pkt, 4 miejsce - 7pkt, 5 miejsce - 6 pkt

Aktualizacja IX/2013

Sezon 2013/14

Sezon 2012/13

Sezon 2011/12