Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

Fotografie Piotra Zabłockiego

Piotr Zabłocki - uczestnik około 60 wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą, członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego i Związku Polskich Artystów Fotografików (od 1996 r.)

Podejmując pracę w przemyśle poligraficznym w i połowie lat 90-tych zetknął się z komputerowym przetwarzaniem obrazu. Dostrzegając olbrzymie możliwości kreacyjne obróbki i montażu cyfrowego nie uległ popularnym wówczas komercyjnym wzorcom kokieterii wizualnej, identyfikowanej głównie z twórczością Ryszarda Horowitza i jego drugorzędnych epigonów w kraju. W swoich pracach wykorzystujących techniki komputerowe Zabłocki unika prób tworzenia wirtualnych pejzaży, czy stosowania efektów typowych dla programów do modelowania i animowania obiektów trójwymiarowych. Świadomie balansuje na granicy pulsującej pomiędzy rzeczowością czystej fotografii a iluzją malarstwa i fotomontażu. Prywatną definicję czystej fotografii ustanawia w obrębie drugiego nurtu autorskiej wypowiedzi - fotografii otworkowej. Rejestracja światła niezakłóconego przejściem przez układ optyczny, nieskończona w granicach rozdzielczości głębia ostrości to cechy, którymi określa czystość formy fotograficznej. Za pomocą światła trójwymiarowe przedmioty znaczą swój dwuwymiarowy ślad na materiale rejestrującym obraz, udzielając mu czegoś z własnej istoty. W przypadku zastosowania wielokrotnej ekspozycji lub dokonania syntezy czasowej za pomocą długiego czasu naświetlania ujawnione zostają dodatkowe aspekty istnienia-naprzeciwko-kamery.

Uważane za diametralnie odmienne gatunki fotograficzne uprawiane przez Piotra Zabłockiego pozornie tylko stoją w opozycji do siebie. W obu przypadkach istotą jest dążenie do ukazania Materialnego w całej jego złożoności i niedopowiedzeniu na przecięciu z psychiczną i duchową niedoskonałością człowieka i jego możliwości poznawczych.