Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

Konkursy miesiąca 2009

Wyniki konkursów miesiąca w roku 2009/2010

 09. RYTMY

1. Iwona Delegiewicz
2. Jacek Gulczewski
3. Wojciech Jung
4. Beata Biernat
5. Bogumiła Piazza
 


10. KONTRASTY

1. Iwona Delegiewicz
2. Bogumiła Piazza
3. Adam Fleks
4. Sławomir Ostaszewski
5. Barbara Chmielińska

 
11. MONOTONIA

1. Beata Biernat
2. Sławomir Ostaszewski
3. Piotr M. Rogalski
4. Krzysztof Najda
5. Joanna Wardyn - Wolanicka

 
12. SYMETRIA

1. Iwona Delegiewicz
2. Jacek Gulczewski
3. Anna Jakubowska
4. Bogumiła Piazza
5. Adam Fleks

 
      ROK 2010

 
01. CZŁOWIEK WPISANY W PEJZAŻ

1. ex-equo
Sławomir Fiebig
Iwona Delegiewicz
2. -
3. Anna Jakubowska
4. Beata Biernat
5. Janusz Piechota

 
02. KOLOR

1. Iwona Delegiewicz
2. Adam Fleks
3. Anna Jakubowska
4. Beata Biernat
5. Janusz Piechota

 
03. FAUNA WPISANA W PEJZAŻ

1. Beata Biernat
2. Adam Fleks
3. Anna Jakubowska
4. Wojciech Jung
5. Iwona Delegiewicz

 
04. WODA, MGŁA, LÓD

1. Anna Jakubowska
2. Wojciech Jung
3. Jacek Gulczewski
4. Aleksandra Cuzek
5. Iwona Delegiewicz


05. PEJZAŻ MIEJSKI

1. Lech Trawicki
2. Sebastian Bać
3. Adam Fleks
4. Iwona Delegiewicz
5. Beata Biernat


06. PEJZAŻ WIEJSKI

1. Sebastian Bać
2. Beata Biernat
3. Anna Jakubowska
4. Jacek Gulczewski
5. Wojciech Jung

 

Temat dodatkowy: KICZOWATY LANDSZAFT

1. Iwona Delegiewicz
2. Adam Fleks
3. Sławomir Ostaszewski
4. jacek Gulczewski
5. Beata Biernat