Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

Realny romantyzm

Edmund Zdanowski

Jako członkowie Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, winniśmy zdawać sobie sprawę, iż przed naszym Towarzystwem rysują się ostro trzy generalne zadania: pierwsze - to krzewienie wiedzy, umiejętności i estetyki fotograficznej, drugie - to uprawianie fotografiki morskiej i trzecie - to fotografia krajoznawcza. Doniosłość tych zadań opiera się na fakcie, iż nazwa "Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne" zabrzmiało po raz pierwszy w historii fotografii polskiej.

Rola fotografa - amatora, fotografa - miłośnika, jest ważną i cenną. Dlaczego? Zapaleniec ten - a jest ich tysiące- uczy się władać i włada cudownym narzędziem, zdolnym zarejestrować plastycznie fakt rzeczywisty, fakt aktualny. Jakież to fakty są obiektywnie dla nas aktualne? Z punktu widzenia naszego drugiego zadania, to fakt piękna zawarty w ogromie i wielonastrojowości morza, fakt pracy na morzu i w środowisku związanym z morzem.

Z punktu widzenia naszego trzeciego zadania, to fakt historycznych i etnograficznych pomników polskości na ziemiach odzyskanych, fakt kształtowania i kształtującego się człowieka morza, fakt piękna kraju przymorskiego.

Plastyczne utrwalenie istniejących faktów należy do dziedziny kultury i sztuki. Miłośnik fotografii jest więc dobrowolnym pracownikiem kultury i sztuki, pracownikiem niezbędnym, choć często niedocenianym, nieszanowanym i pobłażliwie traktowanym. Ażeby więc umiejętnie realizować nasze drugie i trzecie zadanie, ażeby usprawiedliwić przynależność do pracowników kultury i sztuki - musimy realizować zadanie pierwsze, to znaczy: musimy posiąść wiedzę fotograficzną i estetyczną i opanować do perfekcji umiejętność techniczną.

Jeżeli nasze Towarzystwo ma ambicję realizowania postawionych zadań, to musi skupić siły. Im liczniejsze i doborowsze one będą, tym żywotniejsze będzie nasze Towarzystwo.

A więc skupiajmy się, uczmy się i twórzmy wszyscy, kogo pasjonuje tworzenie obrazu fotograficznego lub współpraca przy jego tworzeniu, wszyscy, komu leży na sercu samodzielna twórczość artystyczna.

 

Tekst pochodzi z pierwszego numeru Biuletynu Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, wydanego w lutym 1948 roku.