Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

GTF w czasach PRL - Przyczynek do historii trójmiejskiej instytucji kultury

Piotr Maria Rogalski


fot. Tadeusz Wański

Przeredagowana wersja pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Błażejewskiego w Katedrze Kulturoznastwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Wstęp

W pracy tej staram się przedstawić zarys historii Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (GTF) w czasach PRL, a w ten sposób ukazać jego rolę i znaczenie wśród powojennych instytucji kulturalnych Gdańska. Mam nadzieję, iż przywołane nazwiska oraz wydarzenia pokażą, że była to rola niepoślednia, a niektóre inicjatywy i osiągnięcia GTF daleko wykraczały poza powszechne rozumienie kulturalnych i kulturotwórczych działań amatorskich.

Uznałem za celowe zajęcie się tym tematem między innymi dlatego, że Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, mimo historii sięgającej 1947 roku, nie doczekało się do tej pory ani jednego dłuższego poświęconego mu opracowania.

Z publikacji niebędących recenzjami wystaw czy krótkimi notkami prasowymi wymienić można jedynie trzy, które ukazały się drukiem oraz tekst dostępny na internetowej witrynie towarzystwa, napisany w 1987 roku z okazji 40. rocznicy powstania GTF przez Adama Matuszewskiego, zasłużonego członka stowarzyszenia. Spośród tekstów drukowanych żaden nie jest publikacją samodzielną. Są to kolejno: artykuł „Fotografowie z Towarzystwa", który ukazał się w dwumiesięczniku „30 dni", „Krótka historia Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego" pióra aktualnego prezesa, zamieszczona jako materiał uzupełniający album powystawowy oraz prezentacja GTF w miesięczniku „FOTO". Ten ostatni artykuł jest zresztą olbrzymim skrótem drugiego z przywołanych tu tekstów.

Do pobrania

Udostępniona jest obecnie druga, poprawiona wersja opracowania, z korektami merytorycznymi naniesionymi dzięki dodatkowym informacjom przekazanym przez uczestników spotkań w tych czasach.