Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

Politechnika Gdańska w Roku Jubileuszowym

do 18 czerwca 2014

Organizatorami konkursu są:  Politechnika Gdańska oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Gdański.

Celem konkursu jest: przedstawienie na fotografiach Politechniki Gdańskiej jako żywego innowacyjnego ośrodka naukowego z bogatymi tradycjami, którego głównymi atrybutami są pracownicy naukowi, studenci, kampus akademicki oraz infrastruktura badawczo-naukowa. Konkurs fotograficzny stanowi integralną część obchodów Jubileuszu 110-lecia Politechniki Gdańskiej.

Tematem prac konkursowych mogą być pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, studenci pokazani w sposób oddający istotę ich działalności na Politechnice Gdańskiej, działalność kół naukowych. Prace mogą również obejmować infrastrukturę naukowo-badawczą (laboratoria, aparatura), kampus akademicki oraz obiekty architektoniczne Politechniki Gdańskiej. W tematyce konkursu mieszczą się również prace ukazujące działalność sportową, kulturalno-artystyczną związaną z Politechniką Gdańską, np.: działalność klubu Kwadratowa, działalność Centrum Sportu Akademickiego PG i innych organizacji związanych z uczelnią.

Pożądana charakterystyka prac nadsyłanych na konkurs:
  • cenione będą prace ujmujące temat w sposób żywy i autentyczny, tak aby były one czytelne i silnie oddziaływały na odbiorcę energią pozytywnego przekazu, aby pokazywały teraźniejsze życie uczelni,
  • w pracach powinno być widoczne silne powiązanie z działalnością Politechniki Gdańskiej,
  • możliwe są również inne sposoby realizacji celu konkursu, podyktowane twórczą inwencją i kreatywnością autora, które mogą okazać się szczególnie oryginalne oraz wartościowe w swej wymowie.
Prace należy nadsyłać do dnia 18 czerwca 2014 roku (decyduje data wpływu prac) na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA - DZIAŁ PROMOCJI, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 233 Gdańsk
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny.
 
Szczegółowy REGULAMIN KONKURSU, KARTA ZGŁOSZENIA oraz INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA w formie PDF- a, do pobrania ze strony Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Gdański www.zpafgdansk.pl w zakładce konkursy oraz Politechniki Gdańskiej na stronie www konkursu.