Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

Konkurs fotograficzny "Wykluczone!.?"

To już 4. edycja konkursu Wykluczone!, którego tematem są to opuszczone, zaniedbane, wymarłe, zdewastowane, porzucone miejsca, domy, dworce, obiekty przemysłowe, stare kina, tereny i rzeczy. To wszystko, co straciło swoją społeczną funkcję i – albo zyska nową albo ulega degradacji.

W pierwszych trzech dostaliśmy około 600 prac. Fotografie, filmy, projekty architektoniczne, urbanistyczne i zagospodarowania przestrzeni publicznej, ...poprzemysłowej, a także prace trudne do zakwalifikowania w jakiejkolwiek kategorii formalnej, np. wyszywanka na płótnie przedstawiająca degradację górskiego lasu.

Główne kategorie konkursu to fotografia, film i projekty. W tym roku pragniemy rozszerzyć kategorię „inne”. Dla podkreślenia tej nowej formuły dodajemy do tytułu dwa znaki interpunkcyjne – „.” i „?” – kropkę i znak zapytania: Wykluczone!.?

Harmonogram

19 grudnia 2010 – termin nadsyłania prac
20-22 grudnia – praca Jury i ogłoszenie wyników
wręczenie nagród między świętami a nowym rokiem.

Nagrody

Grand Prix Konkursu – 3.000 złotych oraz 3 nagrody po 1.000 złotych. Wyróżnienia – nagrody rzeczowe. W uzasadnionych wypadkach Jury może podjąć decyzję o innym podziale nagród. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nieodwołalne.

Więcej o konkursie, regulamin, karta zgłoszenia, materiały dla mediów oraz Manifest Wykluczone!.? na stronie www.2b.art.pl

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszeniem Edukacji i Postępu STEP we współpracy z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia".

Dodatkowe informacje: 2b2bartpl lub (48) 601 39 02 05

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy