Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu

XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION nawiązuje do tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i poprzednich edycji Biennale Krajobrazu Polskiego, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata - poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza klasycznym krajobrazem i naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek. To przestrzenie: miejska, industrialna oraz prywatna, osobista.

Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale pozwala gromadzić prace z różnych stron świata i pokazać jego obraz przefiltrowany poprzez indywidualne spojrzenia artystów fotografików.

W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzyliśmy również kategorię video art. – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy.

Razem stwórzmy panoramę przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.

ORGANIZATORZY

 • Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski www.zpaf-kielce.pl
 • Kurator ZPAF - Andrzej Borys – Prezes OŚ ZPAF, e-mail: fotoborysgmailcom, tel. (+48) 604-469-971;
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach www.bwakielce.art.pl
 • Kurator BWA - Stanisława Zacharko-Łagowska – dyrektor BWA w Kielcach, e-mail: dyrektorbwakielceartpl, tel. (+48) 690 996 296.


WSPÓŁORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, Centrum Targowe Kielce, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

NAGRODY

 • GRAND PRIX – Nagroda ZAiKS - 10.000 PLN (lub równowartość w EURO)
 • Nagroda I stopnia – 3000 PLN (lub równowartość w EURO)
 • Nagroda II stopnia – 2500 PLN (lub równowartość w EURO)
 • Nagroda III stopnia – 2000 PLN (lub równowartość w EURO)
 • Nagroda w kategorii VIDEO ART – 3000 PLN (lub równowartość w EURO)
 • Nagroda Specjalna ZPAF – rok nauki w Warszawskim Studium Fotografii ZPAF, na dowolnie wybranym roku (wartość nagrody 4.500 PLN)
 • Medale Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej: złoty, srebrny, brązowy
 • Medale Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF

TERMINY

 • Nadsyłanie prac do 15.10.2014 r.
 • Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: 18-20.10.2014 r.
 • Powiadomienie o werdykcie jury (strona www.bwakielce.art.pl i www.zpaf-kielce.pl) do 25.10.2014
 • Wernisaż wystawy w galeriach BWA w Kielcach i wręczenie nagród: 07.11.2014 r.

DETALE, REJESTRACJA i OPŁATY: zpaf-kielce.pl/biennale-krajobrazu