Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

XXIII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2013

do 29 listopada 2013r

Gorąco polecamy kolejną edycją Żarskiego Salonu Fotografii. Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada, detale poniżej.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY, STAROSTA POWIATU ŻARSKIEGO, REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY W ZIELONEJ GÓRZE zapraszają do udziału w XXIII  KRAJOWYM  SALONIE FOTOGRAFII  ARTYSTYCZNEJ ŻARY 2013, POD PATRONATEM STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FOTOKLUBU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

WARUNKI UDZIAŁU

 • Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących
 • Tematyka prac jest dowolna
 • Format prac jest dowolny ( krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm)
 • Ilość prac jest dowolna
 • Każda praca powinna zawierać sygnaturę ( imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia )
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 25 zł ( koszt wysyłki i katalogu ), które należy wpłacić na konto ŻDK: BZ WBK S.A. o/Żary 25 1090 2561 0000 0006 4200 0210
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia ( oryginalną lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl  ) oraz bankowy dowód wpłaty
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres: ŻARSKI DOM KULTURY, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

NAGRODY

 • Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Grand Prix                               - 1600 zł
 • I nagroda                                 - 1200 zł
 • II nagroda                                  - 900 zł
 • III nagroda                                 - 600 zł
 • dwa wyróżnienia po                 - 300 zł

OCENA PRAC

 1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

TERMINARZ

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 29 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Obrady jury odbędą się 14 grudnia 2013 r.
 3. Zawiadomienie autorów o werdykcie – 31 grudnia 2013 r.
 4. Otwarcie wystawy – 18 stycznia 2014 r.
 5. Wystawa: styczeń 2014 - luty 2014  Salon Wystaw Artystycznych  ŻDK
 6. Termin zwrotu prac - do 30 czerwca 2014 r.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.
 3. ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.

Biuro organizacyjne:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary,
tel/fax (068) 374 24 13,
e-mail: dkzaryproonetpl
www.dkzary.pl

DO POBRANIA

Karta zgłoszenia
doc 309K · 03.11.13
Regulamin
doc 298K · 03.11.13